Kalite Politikamız

ESD Elektrik olarak, kalite politikamızdaki amaç müşteri  memnuniyetini ve kalite sisteminin geliştirilmesinde sürekliliği sağlamak için kalite hedeflerini ve taahhütlerini belirlemek ve bu çalışmaların yazılı hale getirilmesini sağlamaktır.


ESD Elektrik Sistemleri Dizayn Ltd. Şirketi’nde sunulan ürünlerin kalitesini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için tüm çalışanlarına yön gösterecek firma kalite politikası Nisan 2010’da hazırlanmış ve genel müdürümüzün onayı ile tüm çalışanlar  tarafından  anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasına  yönelik bir doküman ile tüm personele iletilmiştir. Ayrıca işletme bünyesinde verilen eğitim programları ile de tüm çalışanlar kalite politikası  konusunda bilinçlendirilmektedir.
Firmamızın kalite politikası aşağıdaki gibidir.

  1. Kaliteyi, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu ve hedefi olarak benimsetmek ve bu hedef doğrultusunda yürümelerini sağlamak,
  2. Proseslerin her aşamasında sıfır hata düşüncesini benimsemek ve bu düşüncenin uygulanabilirliğini sağlamak,
  3. Sürekli insan kaynakları eğitimi ile kalifiye personel yapısını oluşturmak ve geliştirmek,
  4. Müşteri odaklı yönetim sistemi ile müşteri beklentilerini tespit etmek ve bu doğrultuda hizmet vermek,
  5. Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmek,
  6. Müşteri memnuniyetini sağlamak,
  7. Kalitede, teknolojide, verimlilikte ve fiyatta ulusal ve uluslar arası pazarda tercih edilmektir. 


ESD